Koliek

Koliek betekent buikpijn. We gebruiken de naam voor alles wat buikpijn kan veroorzaken. Er zijn vele oorzaken voor deze buikpijn en sommige oorzaken bevinden zich zelfs buiten het maag-darmkanaal (valse koliek). De meest voorkomende oorzaken voor echte koliek, binnen het maag-darmkanaal gelegen, zijn gasophoping, kramp, een obstipatie (verstopping door bijv. zand) of een liggingsverandering. In enkele gevallen zorgt een combinatie van deze oorzaken voor de koliekklachten.

Gelukkig is koliek vaak bij u thuis met medicijnen op te lossen. Ook een verstopping kunnen we bij u thuis verhelpen door het paard via een sonde paraffine direct in de maag te geven.

Er zijn echter tientallen vormen van koliek. Een klein percentage van de paarden heeft zo ernstig koliek dat de situatie thuis niet houdbaar is of niet kan worden opgelost. Een operatieve ingreep kan dan nodig zijn. Dan zal de dierenarts die u thuis bezocht heeft uw paard doorsturen naar onze kliniek in Lienden.

Ondanks dit kleine percentage moet iedere koliek serieus genomen worden, omdat in het beginstadium niet altijd duidelijk is of er sprake is van  een milde vorm of dat we te maken hebben met een ernstige aanval.

/