Kreupelheden

Kreupelheid wordt vaak gedefinieerd als een onregelmatigheid in de beenzetting van het paard. Hierbij zijn eindeloos veel variaties mogelijk. Voor- en/ of achterbeen, één of meerdere benen, de gang (stap, draf, galop) waar het zichtbaar is, is het gedurende de belastingsfase of bewegingsfase van het been. Ook de ernst van de kreupelheid kan variëren. Zo spreken we van een paard op 3 benen, wanneer het zo pijnlijk is dat het paard het been niet wil, of kan belasten. Het kan ook zo zijn dat het paard enkel onder het zadel subtiel onregelmatig is tijdens een van de zijgangen.

Het paard kan ook veranderingen laten zien in gedrag, zowel op stal als tijdens de training. Deze klachten kunnen veroorzaakt worden door pijnlijkheid in het gehele skelet. Variërend van rug tot voet en van bot tot weke delen.

Onderzoek

We benaderen het kreupele paard volgens een bepaalde systematiek. Hierbij komt als eerste het (medisch) verleden van het paard aan bod. Zo kan de dierenarts duidelijk krijgen wat het huidige probleem is, wat eerdere problemen zijn geweest en wat er van het paard verwacht wordt.

Daarna volgt het onderzoek van het paard zelf. Het paard wordt klinisch bekeken in rust en daarna zal het paard gemonsterd worden. Dit kan op een rechte lijn of op een volte en op harde en/of zachte ondergrond gebeuren. Wanneer nodig zullen buigproeven worden gedaan bij het paard en kan er eventueel nog onder het zadel gekeken worden.

Als is vastgesteld aan welk been het paard kreupel is, kan door middel van lokale verdovingen (diagnostisch anesthesiën) verder worden gezocht naar de locatie van het probleem dat de kreupelheid veroorzaakt. Door deze locatie te isoleren, kan vervolgens gericht verdere diagnostiek worden toegepast.

Aanvullende diagnostiek

Als de waarschijnlijke locatie van de pijnlijkheid is vastgesteld zal verder onderzoek gedaan worden door middel van röntgenfoto’s en echografie. In veel gevallen zal hierna een waarschijnlijkheidsdiagnose gesteld kunnen worden en een daarbij passende therapie worden ingesteld.

/